ابزار کاربر

ابزار سایت


question104

كالري كدام غذاها بيشتر است، غذاهاي گوشتي يا نشاسته اي يا چربي ها ؟

كالري غذاها بستگي به مقدار مصرفي آن دارد. چون هر گرم چربي 9 كالري و هر گرم پروتئين و كربوهيدرات 4 كالري توليد مي كنند. در واقع مواد غذايي چرب در مقدار كمتر كالري بيشتر دارند پس بهتر است با كم كردن چربي غذاها، مقدار بيشتري غذا در حجم بيشتر را ميل كنيد.

question104.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)