ابزار کاربر

ابزار سایت


question107

آيا با مصرف مواد غني از فيبر در رژيم غذايي سرعت كاهش وزن افزايش مي يابد؟

بله، فيبر جزئي از غذاهاي گياهي است كه بدن قابليت هضم و جذب كامل آن را ندارد. بنابراين غذاهاي پر فيبر نسبت به ساير كربوهيدرات ها، كالري كمتري توليد مي كنند. فيبرها باعث حجم دهي به غذاها شده و احساس سيري بيشتري به شما مي دهد و از اين طريق در روند كاهش وزن بسيار به شما كمك مي كنند. از طرفي فيبرها موجب كاهش كلسترول و قند خون شده و در سلامت فرد نقش اساسي دارند.

question107.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)