ابزار کاربر

ابزار سایت


question115

چند دسته و گروه غذايي داريم؟ در طول روز بايد از چند گروه غذايي استفاده كرد؟

پنج گروه غذايي داريم كه شامل: غلات يا مواد غذايي نشاسته اي، گوشت ها، لبنيات، ميوه، سبزي و چربي و شيريني ها مي شود. در طول يك روز بايد از تمام اين گروه هاي غذايي مصرف شود ولي در حد تعادل و مطابق با ميزان نياز هر فرد. توجه داشته باشيد كه مصرف چربي و شيريني ها بايد محدود شود.

question115.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)