ابزار کاربر

ابزار سایت


question12

آيا رژيم خورشاد بر عادت ماهيانه تاثيري مي گذارد؟

رژيم هايي غير اصولي تجاري با كالري بسيار كم باعث اختلال در عادت ماهانه مي شوند چرا كه نياز بدن و تعادل هورموني به هم خورده و علائمي بروز مي كند. اما رژيم خورشاد از همه نظر اصولي و تست شده بوده و اين مشكل بروز نمي كند.

question12.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)