ابزار کاربر

ابزار سایت


question121

چربي ترانس چيست؟

چربي ترانس در روغن هاي مايعي كه تحت فرآيندهاي شيميايي در كارخانه قرار گرفته تا در دماي اتاق به صورت جامد يا نيمه جامد باشند توليد مي شود و اين چربي ها باعث افزايش كلسترول خون مي شود و مصرف آن ها توصيه نمي شود.

question121.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)