ابزار کاربر

ابزار سایت


question124

براي انتخاب و خريد يك گوشت سالم چه نكاتي را بايد مد نظر داشت؟

1. گوشت بايد رنگ طبيعي داشته باشد. (صورتي مايل به قرمز)2. سطح خارجي گوشت مرطوب و لزج نباشد و بوي نامطبوع نداشته باشد.3. عاري از خون مردگي، ذرات خارجي و يا هر نوع عارضه مشكوك باشد.4. بافت گوشت بايد سفت، فشرده و ترد باشد.5. رنگ چربي هاي گوشت متمايل به سفيد و بدون هر گونه بوي تعفن باشد

question124.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)