ابزار کاربر

ابزار سایت


question125

چگونه مي توان يك ماهي تازه را تشخيص داد؟

در هنگام خريد ماهي بايد به نكات زير توجه كنيد:1. ماهي هايي كه چشم برجسته، شفاف، فلس درخشنده، محكم و بهم چسبيده و آبشش هاي قرمز و بوي مطبوع دارند تازه و قابل خريداري هستند.2. ماهي تازه بوي جلبك ها و گياهان دريايي را مي دهند.3. بافت ترد داشته باشد.4. عضلات محكم، ارتجاعي باشد و اثر انگشت روي آن باقي بماند.5. سرپوش آبشش ها چسبيده به سر و مرطوب باشد.6. شكم سفت و بدون هيچگونه لكه قرمز يا سياه باشد.7. ستون فقرات كاملاً متصل به عضلات باشد و به سختي جدا شود.8. ماهي اگر فاسد باشد روي آب شناور مي ماند.

question125.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)