ابزار کاربر

ابزار سایت


question127

آيا قسمت هاي مختلف گوشت ها از نظر ميزان چربي با هم تفاوت دارند؟

در تقسيم بندي گوشت ها به سه دسته، بسيار كم چرب، كم چرب و پر چرب تقسيم مي شوند. گروه گوشت هاي بسيار كم چرب شامل: گوشت مرغ و بوقلمون، انواع ماهي، ميگو، پنير كم چرب و سفيده تخم مرغ مي شود. گروه گوشت هاي كم چرب شامل قسمت هاي بدون چربي گوشت گاو مثل راسته و مغز ران، راسته كبابي گوشت گوسفند، قسمت هاي تيره گوشت مرغ، دل و جگر است و گروه گوشت هاي پر چرب شامل اكثر قسمت هاي گاو و به غير راسته و مغز ران است شامل گوشت سردست و دنده، اكثر قسمت هاي گوشت گوسفند به جز راسته در اين گروه قرار دارند. گوشت مرغ با پوست و به صورت سرخ شده نيز جزو اين گروه هستند.

question127.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)