ابزار کاربر

ابزار سایت


question13

چرا حالا كه به وزن ايده آل نزديك شده ام آهسته تر وزن كم مي كنم ؟

در ابتداي برنامه كاهش وزن به دليل از دست رفتن آب بدن كاهش وزن چشمگيرتر بوده و از طرفي به علت مسائل فيزيولوژيك پس از مدتي متابوليسم بدن تا حدودي كاهش مي يابد. افزايش فعاليت بدني متابوليسم خود را بالاتر ببريد. ضمنا برنامه رژيمي خورشاد با وزن جديد شما بطور پيوسته برنامه رژيمي شما را مجددا تنظيم ميكند.

question13.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)