ابزار کاربر

ابزار سایت


question131

قند مصنوعي به كار رفته در نوشابه هاي رژيمي چيست؟

بسياري از نوشابه هاي رژيمي (بدون قند) از آسپارتام و آسه سولفام پتاسيم به عنوان شيرين كننده استفاده مي كنند. حداكثر دوز مجاز مصرفي آسپارتام كه توسط FDA بي ضرر شناخته شده 40 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن مي باشد. به عنوان مثال يك نوشابه رژيمي شامل 240 ميلي گرم آسپارتام در هر ليتر است.

question131.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)