ابزار کاربر

ابزار سایت


question132

تفاوت ميان انواع مختلف قندهاي مصنوعي در چيست؟

در آمريكا 5 شيرين كننده مصنوعي به تصويب FDA رسيده است كه عبارتند از: آسپارتام، سوكرالوز، ساخارين، آسه سولفام و پتاسيم نئوتام.تفاوت ميان اين شيرين كننده ها در قدرت شيرين كنندگي آنها است و همچنين اينكه آسپارتام و نئوتام حاوي مقادير كمي كالري هستند. توجه شود كه مصرف آسپارتام به دليل داشتن اسيد آمينه فنيل آلانين در بيماران فنيل كتونوريا ممنوعيت دارد بنابراين اين افراد به هنگام خريد غذا بايد به برچسب هاي غذايي توجه كنند.

question132.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)