ابزار کاربر

ابزار سایت


question137

در مورد نگهداري و مصرف گوشت ها چه نكاتي را بايد رعايت كرد؟

به منظور افزايش مدت ماندگاري گوشت و حفظ خواص تغذيه اي آن نكات زير به شما كمك خواهد كرد:بهتر است قطعات مسطح باشند به جاي اينكه قطور و نا منظم برش بخورد.براي خارج كردن گوشت ها از حالت يخ زده شب قبل آن را در يخچال قرارداده و تمامي آب آن را دور بريزيد.گوشت خام و غذاهايي كه از حالت انجماد خارج مي شوند بايد در ظروف در دار نگهداري شوند.

question137.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)