ابزار کاربر

ابزار سایت


question139

من هر روز ورزش مي كنم، پس مي توانم هر چه كه مي خواهم بخورم؟

خير با توجه به نوع و شدت فعاليت بدني دريافت مواد غذايي بايد تنظيم شود. مي توان گفت خوردن يك ميان وعده پر كالري نياز به ورزش هاي طافت فرسا دارد تا آن را بسوزاند. يادتان باشد نيم ساعت تند راه رفتن روي تردميل تقريباً برابر است با دو عدد ميوه متوسط.

question139.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)