ابزار کاربر

ابزار سایت


question14

در اواخر برنامه خود بيشتر احساس گرسنگي مي كنم چرا؟

علت اين موضوع مي تواند: 1. كاهش بافت چربي باشد كه تا حدودي باعث كاهش هورموني به نام ليپتين مي شود چرا كه بافت چربي محل ترشح اين هورمون است. ليپتين موجب كاهش اشتها مي شود.2. عدم مصرف منظم و كامل مولتي ويتامين باعث احساس گرسنگي شده كه با رعايت برنامه رژيمي متناسب و متنوع ميتوان از بروز اين مشكل پيشگيري كرد.

question14.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)