ابزار کاربر

ابزار سایت


question141

من هفته اي سه جلسه به باشگاه بدنسازي و ايروبيك مي روم آيا لازم است پياده روي هم داشته باشم ؟

در روند كاهش وزن بهتر است فعاليت بدني داشته باشيد. بهترين فعاليت براي كاهش وزن ورزش هاي طولاني مدت با شدت متوسط، مانند پياده روي تند مي باشد در كل نوع فعاليت تفاوت چنداني ندارد و داشتن فعاليت منظم نكته اصلي است.

question141.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)