ابزار کاربر

ابزار سایت


question144

آيا قبل و بعد از پياده روي نبايد چيزي بخورم؟

حين و بعد از پياده روي سعي كنيد آب كافي بنوشيد. چرا كه در حين فعاليت بدن آب از دست مي دهد. در حين ورزش هر نيم ساعت 1 ليوان آب بنوشيد. ضعف بعد از ورزش ناشي از تشنگي و از دست رفتن آب بدن است. سعي كنيد با نوشيدن آب بر اين حالت غلبه كنيد و نيازي به خوردن نوشيدني هاي شيرين نيست.

question144.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)