ابزار کاربر

ابزار سایت


question146

آيا مي توان به جاي پياده روي از دوچرخه ثابت استفاده كرد؟

مهم سوزاندن كالري با داشتن فعاليت فيزيكي منظم است. نوع فعاليت تا جايي كه از لحاظ فيزيكي آسيبي به بدن نرساند در كاهش وزن اهميتي ندارد.

question146.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)