ابزار کاربر

ابزار سایت


question152

آيا پياده روي آهسته تا محل خريد يا ايستگاه اتوبوس هم ورزش محسوب مي شود؟

بله، هر نوع فعاليت بدني كالري مصرف مي كند و به روند كاهش وزن شما كمك مي كند. داشتن هر نوع فعاليت بدني هر چند اندك بهتر از نداشتن فعاليت است. ولي داشتن يك برنامه فعاليت بدني منظم در كنار رژيم غذايي مناسب در روند كاهش وزن شما بسيار موثر خواهد بود.

question152.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)