ابزار کاربر

ابزار سایت


question156

آيا درازنشست، چربي هاي اضافه ناحيه شكم را آب خواهد كرد؟

خير، بر خلاف تصور عمومي هيچ نوع ورزشي به طور موضعي باعث كاهش چربي نمي شود. بلكه كالري مصرفي در فعاليت بدني حائز اهميت است.

question156.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)