ابزار کاربر

ابزار سایت


question160

چگونه بايد اضطراب و استرس خود را درمان كنم؟

از نشانه هاي استرس در خود آگاه باشيد تا علت آن را بيابيد. نشانه هاي استرس مي تواند شامل سردرد، آشفتگي، خستگي زياد، نداشتن تمركز و دردمعده باشد. برنامه هاي زندگي را الويت بندي كرده و وقت خواب خود را تنظيم كنيد و عادت هاي استرس زاي خود را از خود دور كرده و از معاشرت با افراد مضطرب اجتناب كنيد. به طور صحيح و عميق تنفس كنيد، ورزش هاي كششي و قدرتي استرس شما را كاهش مي دهد. سعي كنيد اوقات فراغت خود را با فعاليت هاي لذت بخش مانند سفر و سينما پر كنيد.

question160.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)