ابزار کاربر

ابزار سایت


question168

جيره كالري چيست؟

با توجه به وضعيت جسماني شما و وزن هدف دلخواه شما، «جيره كالري» به عنوان ميزان انرژي كه شما در روز نياز داريد از خوراكي ها دريافت كنيد تعيين شده است.

question168.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)