ابزار کاربر

ابزار سایت


question17

در چه افرادي كاهش وزن كندتر است؟

بعضي افراد به دليل گرفتن رژيم هاي غير اصولي و شكستن آن ها و عدم پيروي از رژيم مناسب متابوليسم خود را كاهش مي دهند. بنابراين روند كاهش وزن كندتري دارند. بعضي نيز اختلالاتي دارند كه با مراجعه به پزشك و درمان آن مشكل مرتفع مي شود. بعضي نيز تحرك كمتري دارند.

question17.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)