ابزار کاربر

ابزار سایت


question172

بسته ورزشي چيست؟

به ميزاني كه كاربر با فعاليت ورزشي انرژي ميسوزاند (يا تصميم دارد بسوزاند)، در برنامه روزانه عادي وي انرژي لحاظ خواهد شد. با توجه به آنكه افراد ورزشكار سلايق و برنامه هاي مختلفي در اين زمينه دارند، انتخاب نوع تغذيه ورزشي بر عهده كاربر است. بهتر است كه فرد آنچه را كه بدين واسطه ميخورد به دقت در برنامه روزانه وارد كند و به كليك كردن «بسته ورزيشي» به تنهايي اكتفا نكند. در صورت علاقمندي مطلب «تغذيه براي ورزش روزانه» را در دانشنامه مطالعه كنيد.

question172.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)