ابزار کاربر

ابزار سایت


question173

چرا جمع انرژي برنامه غذاي روزانه دقيقا با جيره روزانه برابر نميشود؟

اگر انرژي دريافتي روزانه گاهي با ميزان برنامه ريزي شده كمي متفاوت است نگران نباشيد. به چند نكته توجه كنيد: اول آنكه داشتن تنوع غذايي بسيار لازم است و اين در حالي است كه برخي غذاها نسبتا خاصيت سيركنندگي كمتر و يا بيشتري از ساير غذاها دارند بنابراين ممكن است ميزان در نظر گرفته شده در برنامه مقداري كمتر و يا بيشتر از حالت معمول انرژي ناهار و يا شام در برنامه يك روز خاص باشد. دوم، متوسط ميزان انرژي دريافتي در روزهاي پي در پي داراي اهميت است، كه در برنامه پيشنهادي خورشاد لحاظ شده است.

question173.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)