ابزار کاربر

ابزار سایت


question178

چرا در اندازه گيري ها از ليوان استفاده شده است و نه از قاشق غذاخوري؟

هرچند به لحاظ رياضي اين كار امكانپذير است ولي اكثر افراد تعريف درستي از اندازه يك قاشق غذاخوري (۱۵ سي سي) ندارند به طوري كه حتي ممكن است تا دو برابر ميزان مورد نظر در اندازه گيري اشتباه كنند.

question178.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)