ابزار کاربر

ابزار سایت


question180

نمودار تغذيه چيست؟

اين نمودار متوسط ميزان انرژي دريافتي از خوراكي ها را به تفكيك منبع انرژي از درشت مغذي ها نمايش ميدهد. ميتوانيد در بازه هاي يك هفته تا يك سال از تاريخ دلخواه خود اين نمودار را ببينيد.توجه كنيد اين نمايش فقط هنگامي مفهوم دارد كه شما در طول بازه انتخابي هر روز و به طور مرتب همه عذاهاي خود را ثبت كرده باشيد.

question180.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)