ابزار کاربر

ابزار سایت


question187

چرا فقط براي چند روز آينده برنامه غذايي دارم؟

اپليكيشن خورشاد برنامه چند روز آينده (معمولا ۷ روز) را در اختيار كاربر قرار ميدهد تا اگر نياز دارد براي تهيه مواد اوليه غذاها و ميان وعده ها آمادگي داشته باشد بتواند برنامه ريزي كند. برنامه روزهاي پس از آن با در نظر گرفتن شرايط كاربر، غذاهاي فصلي و ساير موارد به روز ميشود.

question187.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)