ابزار کاربر

ابزار سایت


question188

چگونه در اپليكيشن به روزهاي ديگر بروم؟

دو راه وجود داردك يا با استفاده از فلش ها به روزهاي قبل و بعد برويد و يا روي تاريخ كليك كنيد تا به صورتي دستي تاريخ مورد نظر خود را وارد كنيد.

question188.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)