ابزار کاربر

ابزار سایت


question19

من هر وقت سالاد يا آب زياد با غذا مي خورم، احساس مي كنم چاق شده ام و شكمم بزرگ مي شود آيا سالاد و آب چاق كننده است؟

تعريف چاقي يعني تجمع چربي در بافت بدن، كه نه آب و نه سالاد اين نقش را ندارند. اين حس شما در همان لحظه به خاطر پرشدن حجم معده است كه بزرگتر به نظر مي رسد. ولي علت اصلي چاقي شكمي بوده كه بايد با رعايت برنامه غذايي اصولي و بر قراري تعادل بين انرژي دريافتي و مصرفي رفع شود.

question19.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)