ابزار کاربر

ابزار سایت


question24

خورشاد در ماه رمضان چه برنامه اي دارد؟

برنامه تنظيم شده با كالري مشخص، انعطاف پذير است و مي توانيد در طول ماه رمضان نيز آن را اجرا كنيد. با اين تفاوت كه زمان وعده ها و ميان وعده ها كمي تغيير مي كند. به عنوان نكته كلي، وعده ناهار جايگزين سحري، صبحانه جايگزين افطاري و شام به جاي خودش خواهد بود.

question24.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)