ابزار کاربر

ابزار سایت


question38

بهترين شيوه كاهش وزن چيست؟

طبق منابع علمي و نظر متخصصين بهترين روش كاهش وزن پيروي از يك برنامه غذايي صحيح، تحرك مناسب و ترك عادات و رفتارهاي غذايي نادرست است. كاهش وزن مناسب و هميشگي 4-2 كيلوگرم در ماه مي باشد.

question38.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)