ابزار کاربر

ابزار سایت


question39

آيا خودم مي توانم بدون مشاور رژيم داشته باشم و كمتر غذا بخورم؟

شما در روز نياز به كالري و مواد مغذي كافي داريد. بهتر است كه يك برنامه رژيمي مناسب، متعادل و متنوع رعايت كنيد. ضمنا دانش و مهارت هاي لازم براي داشتن يك زندگي سالم را از منابع معتبر فرا بگيريد.

question39.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)