ابزار کاربر

ابزار سایت


question4

پس از رسيدن به وزن مناسب هم نياز است كه رژيم داشته باشم؟

پس از پايان دوران رژيم كاهش وزن رژيمي به عنوان تثبيت كننده وزن به شما داده مي شود و با پيروي از اين برنامه مي توانيد وزن خود را ثابت نگه داريد. عادات غذايي سالم و بالا بردن آگاهي تعذيه اي، پس از دوران رژيم قادر خواهيد بود وزن خود را كنترل كنيد.

question4.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)