ابزار کاربر

ابزار سایت


question41

آيا برنامه كاهش وزن خورشاد تضميني است؟

اين برنامه با دقيق ترين معيارهاي علمي تعريف شده است و معمولاً در دو هفته روند كاهش وزن مشاهده شود. درصورتي كه بعد از 4 هفته هيچ گونه كاهش وزني را مشاهده نكرديد به يك پزشك مراجعه كنيد.

question41.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)