ابزار کاربر

ابزار سایت


question42

رژيم متعادل به چه رژيمي گفته مي شود؟

رژيم متعادل رژيمي است كه روزانه تمامي گروه هاي غذايي از جمله مواد نشاسته اي، گوشت ها، ميوه ها، سبزيجات، لبنيات و چربي هاي ضروري را براي فرد تامين كند. اين رژيم تمامي مواد مغذي مورد نياز فرد را در حد تعادل تامين مي نمايد. در اين رژيم پروتئين، چربي و كربوهيدرات فرد محدوده مشخصي دارد و خروج از اين محدوده جايز نيست.

question42.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)