ابزار کاربر

ابزار سایت


question45

آيا بر اثر ورزش نكردن واقعاً عضلات ما به چربي تبديل مي شوند؟

خير، با ورزش نكردن عضلات شما تحليل مي رود و بافت عضلاني كوچك مي شود و زمانيكه ورزش را قطع مي كنيد و رژيم مناسبي هم نداريد. به علت كم تحركي چاق مي شويد در حاليكه عضلات شما نيز كوچك شده است. بنابراين عضله به چربي تبديل نشده بلكه اين بي تحركي و عادات غذايي غلط است كه به صورت جداگانه موجب كاهش توده عضلاني و افزايش چربي ذخيره اي مي شود.

question45.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)