ابزار کاربر

ابزار سایت


question48

در محل كار يا ميهماني هايي كه شركت مي كنم وقتي خوراكي تعارف مي كنند نمي توانم به آن نه بگويم. چه بايد بكنم ؟

شما بايد قدرت نه گفتن را داشته باشيد. با رعايت احترام و كاملاً مودبانه شما مي توانيد با توجه به ميان وعده هاي خود و محاسبه كالري آن مقداري از آن را برداشته و ميل كنيد يا اينكه گوشه بشقاب خود بگذاريد، اما لازم نيست آن را بخوريد.

question48.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)