ابزار کاربر

ابزار سایت


question5

آيا پايين تر آمدن از دامنه وزن ايده آل مناسب است؟

وزن ايده آل فرد بر اساس منابع علمي محاسبه شده و بهترين وزن براي سن، جنس و قد فرد مي باشد. لذا پايين تر آمدن از وزن ايده آل توصيه نمي شود چرا كه فرد توده عضلاني خود را از دست داده و دچار ضعف مي شود.

question5.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)