ابزار کاربر

ابزار سایت


question51

در خورشاد داروهاي لاغري هم تجويز مي شود؟

خير استفاده از داروهاي لاغري نه تنها تاثير كافي را بدون رژيم ندارد. بلكه عوارض جانبي زيادي نيز دارند و پس از رسيدن به وزن مناسب، دوباره وزن كم شده بر خواهد گشت. در ضمن براي لاغر شدن دائمي بايد باورهاي غلط را با آموزش تصحيح كنيم.

question51.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)