ابزار کاربر

ابزار سایت


question52

آيا مي توان جهت كاهش وزن رژيم گياهخواراي داشت ولي دچار كمبود پروتئين و آهن و كلسيم نشد؟

يك رژيم گياهخواري اصولي تمامي نيازهاي مواد مغذي فرد را تامين مي كند. اما رژيم گياهخواري براي كاهش وزن بايد زير نظر متخصص تغذيه باشد در غير اينصورت احتمال كمبود زياد است.

question52.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)