ابزار کاربر

ابزار سایت


question56

آيا مكان و زمان غذا خوردن هم مهم است ؟

مكان و زمان غذا خوردن به طور مستقيم بر چاقي تاثيري ندارد. ولي نظم وعده هاي غذايي و مشخص بودن زمان و مكان غذاخوردن براي كنترل بيشتر چاقي مهم است. نظم وعده هاي غذايي خود عاملي براي تنظيم اشتها و متابوليسم شما بوده و غذاخوردن در يك مكان مشخص و آرام از پرخوري و سريع غذا خوردن شما جلوگيري مي كند. چرا كه اثبات شده است كه كساني كه آرام تر غذا مي خورند زودتر متوجه احساس سيري خود شده و دست از غذا خوردن مي كشند و اينگونه از دريافت كالري بيشتر جلوگيري مي كنند. بهتر است ايستاده غذا نخوريد و با آرامش و به آهستگي غذا را ميل كنيد.

question56.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)