ابزار کاربر

ابزار سایت


question58

سريع غذاخوردن در چاقي تاثير دارد؟

بله، وقتي غذا را سريع مي خوريد تا پيام سيري از معده به مغز برسد كالري زيادي را به بدن خود رسانيده ايد. پس سعي كنيد آهسته غذا بخوريد. لقمه هاي كوچك برداريد، با تمايل بخوريد و عجله نكنيد.

question58.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)