ابزار کاربر

ابزار سایت


question6

كاهش وزن مناسب حدود 4-2 كيلوگرم در ماه است، اما من در طول ماه اول بيش از اين مقدار كم كردم چرا؟

اين امر، امري محتمل است چرا كه در روزهاي اول رژيم به دليل از دست رفتن آب بدن ممكن است كاهش وزن بيشتر نمايان شود.

question6.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)