ابزار کاربر

ابزار سایت


question60

چگونه در مهماني خود را كنترل كنم؟

در مهماني ها مي توانيد خود را با روش هايي به جز غذاخوردن سرگرم كنيد. براي مثال به احوال پرسي و گفتگو با افراد مختلف بپردازيد، بازي هاي جمعي را طراحي كنيد تا بيشتر زمان مهماني به لذت هايي غير از غذاخوردن سپري شود. از بودن كنار جمع لذت ببريد از هر غذايي مي توانيد بخوريد ولي در مقدار كم و متعادل طوري كه متناسب با برنامه غذايي شما باشد. با استفاده از منابعي كه خورشاد در اختيار شما قرار ميدهد، راهكارهاي بيشتري در زمينه مديريت مهماني رفتن در طول برنامه كاهش وزن آشنا مي شويد.

question60.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)