ابزار کاربر

ابزار سایت


question67

آيا مي توان از شيرين كننده ها در طبخ غذا استفاده كرد؟

قندهاي ساخارين، آسه سولفام پتاسيم و سوكرالوز را مي توان در طبخ غذا استفاده كرد ولي آسپارتام در صورت پخت تلخ مي شود . نمي توان از آن در پخت غذا استفاده كرد.

question67.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)