ابزار کاربر

ابزار سایت


question73

آيا كافئين لاغر كننده است ؟

خير با اينكه كافئين موجب افزايش اندكي در متابوليسم بدن مي شود ولي تنها راه صحيح كاهش وزن پيروي از يك رژيم مناسب بر پايه تنظيم كالري دريافتي و مصرفي روزانه مي باشد و دريافت كافئين بالا مي تواند عوارضي مانند تپش قلب، بي خوابي، افزايش استرس و … را به همراه داشته باشد.

question73.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)