ابزار کاربر

ابزار سایت


question74

آيا نخوردن صبحانه به كم كردن وزن كمك مي كند؟

خوردن صبحانه در يك رژيم كاهش وزن ضروري بوده چرا كه در تنظيم اشتها موثر بوده و نخوردن آن منجر به پرخوري در وعده هاي غذايي ديگر مي شود. مصرف صبحانه و وعده هاي غذايي منظم منجر به افزايش بيشتري در متابوليسم بدن مي شود.

question74.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)