ابزار کاربر

ابزار سایت


question80

چربي لبنيات مصرفي چقدر بايد باشد؟

لبنيات كم چرب (كمتر از 2%) چربي انتخاب نماييد. چرا كه از لحاظ مواد مغذي با لبنيات پر چرب تفاوت قابل توجهي نداشته بلكه چربي و كالري كمتري به بدن مي رساند. پس هر چه چربي لبنيات كمتر باشد روند كاهش وزن سريع تر انجام مي شود.

question80.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)