ابزار کاربر

ابزار سایت


question83

آيا مي توانم در يك وعده اصلي غذايي فقط ميوه بخورم؟

خير، ميوه را در ميان وعده مصرف كنيد چرا كه يك وعده غذايي بايد شامل كربوهيدرات، پروتئين و چربي باشد. ميوه، احساس سيري كافي را به شما نداده و نمي تواند جايگزين يك وعده اصلي غذايي شود.

question83.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)