ابزار کاربر

ابزار سایت


question84

سالاد فصل را مي توان جايگزين يك وعده غذايي كرد؟

خير سالاد جزء غذاهاي آزاد محسوب مي شود و شما مي توانيد آن را در كنار غذاي اصلي مصرف كنيد. وعده هاي اصلي غذايي بايد سه درشت مغذي كربوهيدرات، پروتئين و چربي را داشته باشد، مگر اينكه سالاد به گونه اي باشد كه حاوي هر سه ماده مغذي پروتئين و چربي و گربوهيدرات مثلاً ذرت در كنار چند تكه گوشت و سبزي باشد.

question84.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)